Harmonogram

1.   Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.07.2018 r.

2.  Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 26.07.2018 r. do godz. 15:00.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 31.07.2018 r.

3.  Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 10.08.2018 r. do godz. 15:00 na adres:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul.
Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 27.08.2018 r.

4.  Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 10.09.2018 r. do godz. 15:00
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 17.09.2018 r.

5.  Prace konkursowe składać należy do dnia 29.10.2018 r. do godz. 15:00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul.
Foksal 2
00-366 Warszawa
(godziny pracy od 10:00 do 16:00)

6.  Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 19.11.2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00

7. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 15 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 18.00  w Sali pod Liberatorem Muzeum Powstania Warszawskiego.